Privacy & disclaimer

Deze privacyverklaring en disclaimer zijn van toepassing op de website causemarketinggroup.nl Door deze website te bezoeken en/of de informatie die via deze website wordt aangeboden te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Cause Marketing Group-website
Cause Marketing Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de inhoud van de website. Moev wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over het bedrijf. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel Cause Marketing Group grote zorg besteedt aan het samenstellen en onderhouden van deze website en gebruik maakt van als betrouwbaar beschouwde bronnen, kan de organisatie niet garanderen dat de verstrekte informatie correct, volledig en actueel is. Evenmin garandeert de organisatie dat de website zonder fouten of onderbrekingen zal functioneren.

Auteursrecht Voor alle elementen van deze website berust het auteursrecht bij Cause Marketing Group. Cause Marketing Group behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt (inclusief alle teksten, grafisch materiaal en logo's).

Informatie van derden, producten en diensten Cause Marketing Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites van derden waarnaar wordt verwezen of die naar deze website verwijzen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen De disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Cause Marketing Group behoudt zich het recht voor om op elk moment de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief de tekst van deze disclaimer, te wijzigen.

Toepasselijk recht Deze website en de disclaimer vallen onder Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Cause Marketing Group

Cause Marketing Group voldoet aan de Nederlandse regelgeving op het gebied van privacy. Gegevens verzameld via deze site worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Alle gegevens die door de website worden verzameld, worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld en de opslag en overdracht worden beschermd door middel van de hiervoor gebruikte technieken (zoals antivirusprogramma's, firewalls, wachtwoorden en een beveiligd netwerk). Cause Marketing Group gebruikt persoonsgegevens die via deze site zijn verzameld alleen voor het doel waarvoor de deelnemer ze heeft achtergelaten of voor daarmee verenigbare doeleinden.

Cookies & webstatistieken Cause Marketing Group maakt gebruik van cookies en webstatistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door verschillende bezoekers. We gebruiken alleen cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van Google Analytics.

Andere sites Op de site moev.events vindt u links naar andere websites. Cause Marketing Group kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze websites.

Social Sharing Bij het gebruik van de sociale media van Cause Marketing Group worden een selectie van gegevens van bezoekers opgeslagen door de socialemediaservices om het gebruik te vergemakkelijken en te meten.

Wijzigingen Cause Marketing Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het bovenstaande privacybeleid.

Contact Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of blokkeren, kunt u contact opnemen met Cause Marketing Group via e-mail: info@causemarketinggroup.nl.

© 2024 Cause Marketing Group

© 2024 Cause Marketing Group

© 2024 Cause Marketing Group

© 2024 Cause Marketing Group